söndag 2012-08-12Av: Olle Wikman

Välkommen till Göteborgs nation!

Välkommen till Lund och Göteborgs nation! Vi är en av tolv nationer som drivs av ambitiösa och glada ideellt arbetande studenter. Är du på jakt efter en aktiv nation med stor gemenskap så har du kommit rätt! Varmt välkommen förbi vår expedition på Östra Vallgatan 47.

tisdag 2017-01-17Av: Olle Wikman

Kallelse till Nationsmöte med valberedningens nomineringar

Hej! Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval av Tjänstemän tisdagen den 31 januari klockan 18.00 (..) på Kajsplats XV på Göteborgs nation, Östra Mårtensgatan 15. Klicka här för att se kallelsen med valberedningens nomineringar. Bästa hälsningar, Lund 17 januari Truls Nörgaard Grytli Qurator

tisdag 2017-01-10Av: Olle Wikman

Fyllnadsval av Tjänstemän VT17

    Fyllnadsval av Tjänstemän VT17 Härmed utlyses tjänstemannaposter för vårtermin i samband med fyllnadsval VT 2017 Klicka här för att se samtliga poster och hur du skriver upp dig på intervju med Valberedningen.   Bästa hälsningar Lund 10 januari Truls Nörgaard Grytli Qurator        

onsdag 2016-11-23Av: Olle Wikman

Uppdaterad Kallelse till Nationsmöte m. Motkandideringar

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till Nationsmöte å nattklubbslokalen Nummer Femton på Östra Mårtensgatan 15 den 30 november kl 18:00(..). Klicka här för att se hela kallelsen, Valberedningens nomineringar och inkomna motkandidaturer. Nils Johansson Qurator

onsdag 2016-11-16Av: Olle Wikman

Kallelse till nationsmöte med valberedeningens nomineringar

Hej! Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte och val av Tjänstemän inför vårterminen 2017. Klicka Här för att se kallelsen med valberedningens nomineringar. Bästa hälsningar, Lund 16 november Nils Johansson Qurator

onsdag 2016-11-02Av: Olle Wikman

Utlysning av Tjänstemannaposter VT17

Härmed utlyses tjänstemannaposterna för vårterminen 2017. Klicka Här för att se samtliga poster och hur du skriver upp dig på intervju med Valberedningen. Postbeskrivningar finns på hemsidan under www.goteborgsnation.com/arbetsbeskrivningar. Nils Johansson Qurator  

onsdag 2016-10-26Av: Olle Wikman

Ledigkungörelse av Stipendier HT16

Härmed ledigkungörs nationens stipendier för höstterminen 2016. Klicka Här för att se vilka stipendier som kan sökas och hur man gör det. Bästa hälsningar, Lund 26 oktober, Nils Johansson Qurator

onsdag 2016-10-19Av: Olle Wikman

Uppdaterad Kallelse till Nationsmöte

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till Nationsmöte med anledning av val av Qurator och ProQurator Social till verksamhetsåret 2017 Klicka här för att se kallelsen, valberedningens nomineringar samt inkomna motkandidaturer Välkomna, Nils Johansson Qurator

tisdag 2016-10-11Av: Olle Wikman

Kallelse till Nationsmöte

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till Nationsmöte med anledning av val av Qurator och ProQurator Social till verksamhetsåret 2017. Klicka Här för att se kallelsen, valberedningens nomineringar samt inkomna motkandidaturer Välkomna, Nils Johansson Qurator

tisdag 2016-09-27Av: Olle Wikman

Utlysning av Quratelsposter 2017

Härmed utlyses posterna Qurator och ProQurator Social för verksamhetsåret 2017. Klicka här för att se utlysningen och information om hur man ansöker! Nils Johansson Qurator

tisdag 2016-09-13Av: Olle Wikman

Kallelse till Nationsmöte med valberedningens nomineringar

Hej! Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till extra insatt nationsmöte med anledning av val av tjänstemän tisdagen den 20 september klockan 16.30 (..) på Kajutan på Göteborgs nation, Östra Vallgatan 47. Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte och fyllnadsval av Tjänstemän inför höstterminen 2016. Uppdaterad kallelse Klicka här för att se kallelsen med valberedningens nomineringar. Bästa hälsningar, Lund […]