Kallelse nationsmöte för val av tjänstemän VT19

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte tisdagen den 4:e december med anledning till val av tjänstemän för vårterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen och valberedningens nomineringar.

Lund 2018-11-20
Agnes Allgén
Qurator