Kallelse till nationsmöte HT17 med Valberedningens nomineringar

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte tisdagen den 9 maj 2017 på Östra Mårtensgatan 15, kl.18:00(..) med anledning av Tjänstemannaval för HT17. Glöm inte medtag studentleg samt ID!

Klicka här för att ta del av kallelsen samt valberedningens nomineringar.

2017-04-25
Truls Nörgaard Grytli
Qurator

Utlysning av Tjänstemannaposter för Höstterminen 2017

Härmed utlyses tjänstemannaposterna för Höstterminen 2017!
 
Klicka här för mer info om vilka poster som utlysts och dess omfattning.
Anmälningslistorna hittar du på https://goteborgsnation.com/sok-tjansteman/
2017-04-11
Truls Nörgaard Grytli
Qurator