Ledigkunagörelse av nationsstipendierna VT17

Härmed utlyses nationsstipendier för vårterminen 2017.

Klicka här för att se vilka stipendier som utlyses samt information om ansökningsprocess och deadline.

 

Truls Nörgaard Grytli
Qurator

2017-05-05