Uppdaterad kallelse till nationsmöte för val av Qurator samt Proqurator för VT18/HT18

Härmed kallas nationens medlemmar till Nationsmöte med anledning av val för ny Qurator samt Proqurator Social för året 2018.

I den uppdaterade kallelsen finns dagordning samt inkomna motförslag.

Klicka här för att ta del av den.

Lund 2017-10-24

Truls Nörgaard Grytli
Qurator

Kallelse Nationsmöte för val av Qurator samt Proqurator Social 2018

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte med anledning av valet för Qurator samt Proqurator Social den 31:e oktober.
Klicka här för mer information gällande kallelsen och motkandidatur.
Lund 2017-10-17
Truls Nörgaard Grytli
Qurator

Utlysning av Qurator och ProQurator Social VT18/HT18

Härmed utlyses posten som Qurator och ProQurator Social på Göteborgs nation för VT18/HT18!

Klicka här för att ta del av information kring ansökningsprocessen.

2017-10-03
Truls Nörgaard Grytli
Qurator