Uppdaterad kallelse till nationsmöte VT18 med valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag

Härmed Kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av val av tjänstemän för vårterminen 2018.

Klicka här för att ta del av kallelsen, valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag.

2017-11-28
Truls Nörgaard Grytli
Qurator

Kallelse Nationsmöte för val av tjänstemän VT18

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte tisdagen den 5:e december med anledning till val av tjänstemän för vårterminen 2018.

Klicka här för att ta del av kallelsen och valberedningens nomineringar.

Lund 2017-11-21
Truls Nörgaard Grytli
Qurator

Ledigkungörelse nationensstipendierna HT17

Härmed utlyses nationsstipendierna för höstterminen 2017.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Truls Nörgaard Grytli
Qurator

Utlysning av Tjänstemannaposterna för VT18

Härmed utlyses Tjänstemannaposterna för vårterminen 2018!

Klicka här för att ta del av utlysningen samt ansökningsprocessen.

 

Lund 2017-11-05
Truls Nörgaard Grytli
Qurator