Uppdaterad kallelse till extrainsatt nationsmöte 23 januari med inkomna motförslag

 

 

Kallelse till extrainsatt nationsmöte med anledning av fyllnadsval tisdagen den 23 januari klockan 18:00 (..) på Kajplats XV på Göteborgs nation, Östra Mårtensgatan 15.

 

Föredragningslista:

 • 1. Ordförande förklarar mötet öppnat
 • 2. Val av justeringspersoner och eventuella rösträknare
 • 3. Godkännande av kallelse och föredragningslista
 • 4. Fyllnadsval av tjänstemannaposter (se tillägg)
 • 5. Godkännande av val av valberedningsledamöter (se tillägg)
 • 6. Val av ledamöter till Stiftelse 2 (se tillägg)
 • 7. Inspektor har ordet
 • 8. Quratelet har ordet
 • 9. Övrigt
 • 10. Ordförande förklarar mötet avslutat

Lund den 2018-01-16

____________________________

Agnes Allgén
Qurator

 

TILLÄGG:
§ 4. Fyllnadsval av tjänstemannaposter

Härmed utlyses följande poster för fyllnadsval den 23 januari:

Foto-förman                                1 termin                             Vakant

Lunchmästare                             1 termin                             Vakant

Motförslag anmäls senast måndagen den 15 januari kl 12:00 genom e-mail till Qurator,

q@goteborgsnation.com.

 

Inkomna motförslag

Foto-förman                                1 termin                             Vakant

Motförslag                                                        Lisa Gabrielson

 

Lunchmästare                             1 termin                             Vakant

Motförslag                                                        Moa Henriksson

Motförslag                                                        Theo Trotzig

Motförslag                                                        Adam Karlsson

 

 § 5. Godkännande av val av valberedningsledamöter

Under nationsmötet kommer röstning angående godkännande av seniorskollegiets förslag till ordförande och vice ordförande till valberedningen VT18 att ske. Seniorskollegiets förslag kommer väljas under terminens första seniorsmöte 16 januari och presenteras på nationsmötet den 23 januari.

 

§ 6. Val av ledmöter till Stiftelse 2.

   Agnes Allgén, Qurator

   Truls Nörgaard Grytli, Seniorsrepresentant

 

Lund den 2018-01-16

___________________________

Agnes Allgén
Qurator

 

 

Kallelse till extrainsatt nationsmöte 23 januari

 

Kallelse till extrainsatt nationsmöte med anledning av fyllnadsval tisdagen den 23 januari klockan 18:00 (..) på Kajplats XV på Göteborgs nation, Östra Mårtensgatan 15.

 

Föredragningslista:

 • 1. Ordförande förklarar mötet öppnat
 • 2. Val av justeringspersoner och eventuella rösträknare
 • 3. Godkännande av kallelse och föredragningslista
 • 4. Fyllnadsval av tjänstemannaposter (se tillägg)
 • 5. Godkännande av val för valberedningsledamöter (se tillägg)
 • 6. Val av ledamöter till Stiftelse 2 (se tillägg)
 • 7. Inspektor har ordet
 • 8. Quratelet har ordet
 • 9. Övrigt
 • 10. Ordförande förklarar mötet avslutat

Lund den 2018-01-09

____________________________

Agnes Allgén
Qurator

 

TILLÄGG:
§ 4. Fyllnadsval av tjänstemannaposter

Härmed utlyses följande poster för fyllnadsval den 23 januari

Foto-förman                                1 termin                             Vakant

Lunchmästare                             1 termin                             Vakant

Motförslag anmäls senast måndagen den 15 januari kl 12:00 genom e-mail till Qurator,

q@goteborgsnation.com.

 

 • 5. Godkännande av val för valberedningsledamöter

Under nationsmötet kommer röstning angående godkännande av seniorskollegiets förslag till ordförande och vice ordförande till valberedningen VT18 att ske. Seniorskollegiets förslag kommer väljas under terminens första seniorsmöte 16 januari och presenteras på nationsmötet den 23 januari.

 

 • 6. Förslag av ledmöter till Stiftelse 2.
  Agnes Allgén, Qurator
  Truls Nörgaard Grytli, Seniorsrepresentant

 

Lund den 2018-01-09

____________________________

Agnes Allgén
Qurator