Utlysning av vårens universitets- och nationsstipendier

 

Härmed utlyses vårens universitets- och nationsstipendier. För information om ansökan och sista datum klicka här.

Sista ansökningsdag är 28:e februari.

Lund 2018-02-14
Agnes Allgén
Qurator