Kallelse Nationsmöte för val av tjänstemän HT18

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte tisdagen den 8:e maj med anledning till val av tjänstemän för höstterminen 2018.

Klicka här för att ta del av kallelsen och valberedningens nomineringar.

Lund 2018-04-24
Agnes Allgén
Qurator

Ledigkungörelse nationensstipendierna VT18

Härmed utlyses nationsstipendierna för vårterminen 2018.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Lund 2018-04-19
______________________________
Agnes Allgén
Qurator

Utlysning av Tjänstemannaposter till HT18

Härmed utlyses tjänstemannaposterna för Höstterminen 2018

Klicka här för mer info om vilka poster som utlysts och dess omfattning.

För intervjutid, vänligen skriv upp ditt namn på intervjulistan via denna länken . Anmälan för intervju kommer vara möjlig till och med torsdagen den 19:e april.

Lund 2018-04-10
______________________________
Agnes Allgén
Qurator