Uppdaterad kallelse till nationsmöte för val av tjänstemän HT18 med valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag

Härmed Kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av val av tjänstemän för höstterminen 2018.

Klicka här för att ta del av kallelsen, valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag.

2018-05-02
Agnes Allgén
Qurator