Uppdaterad kallelse till fyllnadsval HT18 med inkomna motförslag

Uppdaterad kallelse till extrainsatt nationsmöte med anledning av fyllnadsval torsdagen den 6 september klockan 18:00 (..) på Kajplats XV på Göteborgs nation, Östra Mårtensgatan 15.

Klicka här för att ta del av kallelsen med inkomna motförslag

Lund 2018-08-30

_______________

Agnes Allgén
Qurator

Kallelse till fyllnadsval av tjänstemannaposter HT18

Kallelse till extrainsatt nationsmöte med anledning av fyllnadsval torsdagen den 6 september klockan 18:00 (..) på Kajplats XV på Göteborgs nation, Östra Mårtensgatan 15.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

Lund 2018-08-24

_______________

Agnes Allgén
Qurator

 

Fyllnadsval av tjänstemän HT18

Härmed utlyses tjänstemannaposter för höstterminen i samband med fyllnadsval HT 2018.

Klicka här för att komma till utlysningen.

2018-08-18
Agnes Allgén
Qurator