Uppdaterad kallelse till nationsmötet för val av Qurator och ProQurator Social 2019

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte med anledning av valet till Qurator samt ProQurator Social den 3o:e oktober.
Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen med inkomna motkandidaturer.
Lund 2018-10-23
Agnes Allgén
Qurator

Kallelse till nationsmöte för val av Qurator och ProQurator social 2019

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte med anledning av valet till Qurator samt ProQurator Social den 3o:e oktober.
Klicka här för mer information gällande kallelsen och motkandidatur.
Lund 2018-10-16
Agnes Allgén
Qurator

Utlysning av Qurator och ProQurator social för verksamhetsåret 2019

Härmed utlyses posten som Qurator och ProQurator social på Göteborgs nation för verksamhetsåret 2019

Klicka här för att ta del av information kring ansökningsprocessen.

Vill du veta mer om posterna så finner du information här.

2018-10-02
Agnes Allgén
Qurator