Uppdaterad kallelse till nationsmöte för val av tjänstemän VT19 med valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag

Härmed Kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av val av tjänstemän för vårterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen, valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag.

2018-11-27
Agnes Allgén
Qurator

Göteborgs nation

Kallelse nationsmöte för val av tjänstemän VT19

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte tisdagen den 4:e december med anledning till val av tjänstemän för vårterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen och valberedningens nomineringar.

Lund 2018-11-20
Agnes Allgén
Qurator

Göteborgs nation

Ledigkungörelse nationsstipendier HT18

Härmed utlyses nationsstipendierna för höstterminen 2018.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Lund 2018-11-15
______________________________
Agnes Allgén
Qurator

Göteborgs nation

Utlysning för tjänstemannaposter VT19

Härmed utlyses tjänstemannaposterna för vårterminen 2019

Klicka här för mer info om vilka poster som utlysts och dess omfattning.

För intervjutid, vänligen skriv upp ditt namn på intervjulistan via denna länken . Anmälan för intervju kommer vara möjlig till och med torsdagen den 15:e november.

Lund 2018-11-06
______________________________
Agnes Allgén
Qurator