Uppdaterad kallelse till nationsmöte för val av tjänstemän VT19 med valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag

Härmed Kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av val av tjänstemän för vårterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen, valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag.

2018-11-27
Agnes Allgén
Qurator