Uppdaterad kallelse nationsmöte för fyllnadsval VT19

Härmed Kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för vårterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-01-15
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse nationsmöte för fyllnadsval VT19

Härmed Kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för vårterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-01-08
Oskar Ovrin
Qurator