Ledigkungörelse av vårens universitets- och nationsstipendier

Härmed utlyses vårens universitets- och nationsstipendier. För information om ansökan och sista datum klicka här.

Sista ansökningsdag är 26:e februari.

Lund 2019-02-12
Oskar Ovrin
Qurator