Uppdaterad kallelse nationsmöte för val av PQE HT19/VT20

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE inför HT19/VT20.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2019-03-26
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse nationsmöte för val av PQE HT19/VT20

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE inför HT19/VT20.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-03-19
Oskar Ovrin
Qurator

Utlysning av ProQurator Ekonomi HT19/VT20

Utlysning av Quratelspost

 

Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning följande Quratelspost för HT19-VT20:

  • ProQurator Ekonomi

”Till medlem av quratel väljas myndig medlem som ska ha varit tjänsteman i nationen minst en termin och bör ha varit inskriven i nationen minst två terminer”

Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratel och ProQurator Ekonomi.

För intervjutider, kontakta Valberedningens ordförande Sara Sandefeldt senast tisdag den 12 mars på valberedning@goteborgsnation.com. Bifoga CV och en kortare motivering till varför du vill söka PQE.

 

Lund 5 mars 2019

Oskar Ovrin

Qurator