Kallelse nationsmöte för val av PQE HT19/VT20

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE inför HT19/VT20.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-03-19
Oskar Ovrin
Qurator