Ledigkungörelse nationensstipendierna VT19

Härmed utlyses nationsstipendierna för vårterminen 2019.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Lund 2019-04-26
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator

Utlysning av Tjänstemannaposter för HT19

Härmed utlyses tjänstemannaposterna för höstterminen 2019

Klicka här för mer info om vilka poster som utlysts och dess omfattning.

För intervjutid, vänligen skriv upp ditt namn på intervjulistan via denna länken. Anmälan för intervju kommer vara möjlig till och med fredagen den 3 maj.

Lund 2019-04-23
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator