Ledigkungörelse nationensstipendierna VT19

Härmed utlyses nationsstipendierna för vårterminen 2019.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Lund 2019-04-26
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator