Uppdaterad kallelse nationsmöte för val av inspektor och tjänstemän HT19

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte tisdagen den 21 maj med anledning till val av inspektor, revisor och tjänstemän för höstterminen 2019.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen och valberedningens nomineringar samt inkomna motkandidaturer.

Lund 2019-05-14
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator