Uppdaterad kallelse nationsmöte för fyllnadsval HT19

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för höstterminen 2019.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2019-08-27
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse nationsmöte för fyllnadsval HT19

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för höstterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-08-20
Oskar Ovrin
Qurator