Utlysning av Q och PQS för verksamhetsåret 2020

Utlysning av Quratelspost

 

Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning Quratelsposterna Qurator och ProQurator Social för verksamhetsåret 2020:

Till medlem av Quratel, väljs ordinarie nationsmedlem som är minst 20 år gammal och som enligt Länsstyrelsen anses vara lämplig som person av betydande inflytande. Personen skall ha slutfört minst en termin som tjänsteman i nationen men bör minst sitta på sin andra termin som tjänsteman.

Klicka här för att ta del av hela utlysningen för Qurator och ProQurator Social.
Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratelet och Quratelsposterna.

För intervjutider, kontakta Valberedningens ordförande Ebba Selling senast fredag den 11 oktober på valberedning@goteborgsnation.com.
Bifoga CV och personligt brev med motivering till varför du vill söka Q eller PQS.

Lund 1 oktober 2019
Oskar Ovrin
Qurator