Uppdaterad kallelse nationsmöte för val av Q och PQS VT20/HT20

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Q och PQS inför VT20/HT20.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2019-10-22
Oskar Ovrin
Qurator