Ledigkungörelse nationsstipendier HT19

Härmed utlyses nationsstipendierna för höstterminen 2019.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Klicka här för att ladda ner blanketten för stipendieansökan. Blanketten finns även på Göteborgs nations expedition.

Lund 2019-11-21
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator