Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av PQE och Notarie HT20/VT21

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE och Notarie inför HT20/VT21.

Med anledning av nuvarande begränsningar vid sammankomster ber vi dig att anmäla er här till mötet. Detta för att vi ska få en uppfattning av antalet deltagare.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-03-31

Esaias Belfrage
Qurator

Kallelse nationsmöte för val av PQE och Notarie HT20/VT21

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE och Notarie inför HT20/VT21.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-03-24
Esaias Belfrage
Qurator

Information från Göteborgs nation

Med anledning av spridningsrisken av Covid 19 väljer Göteborgs nation att stänga all verksamhet tills vidare från och med onsdag 18 mars. Under tiden kommer arbete fortsätta internt och fokus kommer läggas på att förbättra samt utveckla nationen till dess vi kan öppna igen.

2020-03-17

Esaias Belfrage
Qurator

Utlysning av PQE och Notarie för HT20/VT21

Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning Quratelsposterna ProQurator Ekonomi och Notarie för verksamhetsåret 2020:

Till medlem av Quratel, väljs ordinarie nationsmedlem som är minst 20 år gammal och som enligt Länsstyrelsen anses vara lämplig som person av betydande inflytande. Personen skall ha slutfört minst en termin som tjänsteman i nationen men bör minst sitta på sin andra termin som tjänsteman.

Klicka här för att ta del av hela utlysningen för ProQurator Ekonomi och Notarie.
Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratelet och Quratelsposterna.

För intervjutider, kontakta Valberedningens ordförande Fredrik Andreasson senast fredag den 20 mars på valberedning@goteborgsnation.com.
Bifoga CV och personligt brev med motivering till varför du vill söka PQE eller Notarie.

2020-03-10

Esaias Belfrage
Qurator