Utlysning av PQE och Notarie för HT20/VT21

Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning Quratelsposterna ProQurator Ekonomi och Notarie för verksamhetsåret 2020:

Till medlem av Quratel, väljs ordinarie nationsmedlem som är minst 20 år gammal och som enligt Länsstyrelsen anses vara lämplig som person av betydande inflytande. Personen skall ha slutfört minst en termin som tjänsteman i nationen men bör minst sitta på sin andra termin som tjänsteman.

Klicka här för att ta del av hela utlysningen för ProQurator Ekonomi och Notarie.
Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratelet och Quratelsposterna.

För intervjutider, kontakta Valberedningens ordförande Fredrik Andreasson senast fredag den 20 mars på valberedning@goteborgsnation.com.
Bifoga CV och personligt brev med motivering till varför du vill söka PQE eller Notarie.

2020-03-10

Esaias Belfrage
Qurator