Information från Göteborgs nation

Med anledning av spridningsrisken av Covid 19 väljer Göteborgs nation att stänga all verksamhet tills vidare från och med onsdag 18 mars. Under tiden kommer arbete fortsätta internt och fokus kommer läggas på att förbättra samt utveckla nationen till dess vi kan öppna igen.

2020-03-17

Esaias Belfrage
Qurator