Kallelse nationsmöte för val av PQE och Notarie HT20/VT21

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE och Notarie inför HT20/VT21.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-03-24
Esaias Belfrage
Qurator