Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av PQE och Notarie HT20/VT21

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE och Notarie inför HT20/VT21.

Med anledning av nuvarande begränsningar vid sammankomster ber vi dig att anmäla er här till mötet. Detta för att vi ska få en uppfattning av antalet deltagare.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-03-31

Esaias Belfrage
Qurator