Ledigkungörelse nationensstipendierna VT20

Härmed utlyses nationsstipendierna för vårterminen 2020.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett.

Lund 2020-05-04
______________________________
Esaias Belfrage
Qurator