Kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän HT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför HT2020.

Nationsmötet kommer hållas digitalt över Zoom. Mer info finns i anmälningsformuläret.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

Klicka här för att anmäla dig till nationsmötet.

2020-05-05
Esaias Belfrage
Qurator