Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän HT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför HT2020.

Nationsmötet kommer hållas digitalt över Zoom. Riktlinjer:

  • För att berättigas med rösträtt krävs en fungerande webbkamera och mikrofon. Du skall dessutom uppfyla kraven för medlemskap och ha legitimation nära till hands. För att din röst ska räknas krävs att du närvarar under hela mötet med påslagen webbkamera.
  • När du ansluter till mötet ska du ange för- och efternamn.
  • Om du vill tala under mötets gång använder du zooms funktion för att räcka upp handen.
  • Frågor till kandidater bör med fördel ske i skriftlig form via chatten och ställs endast när utrymme ges för detta. Frågan skall vara riktad till samtliga kandidater och därefter turas de om att svara.
  • Val per acklamation sker via Zooms funktion som möjliggör att rösta ja eller nej.
  • Sluten votering kommer ske via polls i Zoom. Resultaten är endast synliga för rösträknare.

OBS: Zoom-länken öppnas klockan 17:15(..) och tillträde kommer nekas efter 18:00(..). Anslut därför i god tid till mötet. Om du som vill gå med i mötet inte uppfyller kraven för medlemsskap kommer du nekas tillträde.

Ytterligare info finns i anmälningsformuläret.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

Klicka här för att anmäla dig till nationsmötet.

2020-05-12
Esaias Belfrage
Qurator