• GÖTEBORGS NATIONS VÄNNER

    GNV

Göteborgs Nations Vänner

Göteborgs Nations Vänner verkar som Göteborgs nation i Lunds alumniförening. GNV fungerar som ett fönster in i Nationen, en nätverksbas och extern nationsgemenskap för, de till Nationen anknutna, alumner som lämnat Lund eller avslutat sina universitetsstudier. Inriktningen för GNV:s verksamhet har i alla avseenden avsikten att stärka banden mellan sina medlemmar och Nationen.

Höstträffen

Höstträffen i Lund är en alumnisittning ämnad åt tjänstemän och alumner som infaller i mitten av höstterminen. De som inte varit i Lund på länge ska än en gång få uppleva nationslivet på nytt, med en god stämning och givande samtal över generationsgränser. 

Ansvarig för eventet är GNV-sekreteraren med Nationens Eventutskott. 

“Det är la gôtt me’ AW”

“Det är la gôtt me’ AW” är en afterwork i Stockholm, vilken infaller maj månad i samband med Quratelets exodus till Uppsala. Under träffen är alla välkomna, men främst de som lever under devisen “hatar inte AW”. 

Ansvarig för eventet är GNV-sekreteraren.

Jubileumsträffen inför GA-balen

Inför GA-balen har GNV-medlemmar som, sedan sitt nationsengagemang, firar 20-, 30-, 40-, eller 50-årsjubileum etc. ihop  chans att få återuppleva GA-balen. 

Jubileumsanmodan riktar sig i första hand till forna arrangörer av GA-balen, det vill säga Festmästare, Barmästare eller hela Quratel, utan inbördes ordning. Ansvariga för att anmoda jubileumsgäster är Festmästare tillsammans med GNV-sekreterare.

Sångboken

Inför sångboken bjuds hedersgäster i form av GNV-medlemmar in. Sångboken är en sittning som infaller på vårterminen där vi sjunger oss hesa och festar i våra ledords tecken.

Ansvarig för att bjuda in hedersgäster är GNV-sekreterare.

Bli medlem

Om du vill vara med i GNV och ansöka om medlemskap skall du anmäla dig till
det register som förs av GNV-sekreteraren och därefter erlägga årsavgiften.

Berättigad medlemskap i GNV är alumner vid Lunds universitet som har varit verksamma inom Nationen.

GNV på Facebook

Ansök om medlemskap i GNV på  facebook för att få kontinuerlig information om allt ifrån AWs till vad som händer på nationen!

Kontakt

Esaias Belfrage

GNV-ordförande

q@goteborgsnation.com

Sebastian Kaspár

GNV-sekreterare

notarie@goteborgsnation.com

GNV-ambassadör

Alumn

ambassador@goteborgsnation.com

Telefonnummer
046-12 50 00