Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän HT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför HT2020.

Nationsmötet kommer hållas digitalt över Zoom. Riktlinjer:

  • För att berättigas med rösträtt krävs en fungerande webbkamera och mikrofon. Du skall dessutom uppfyla kraven för medlemskap och ha legitimation nära till hands. För att din röst ska räknas krävs att du närvarar under hela mötet med påslagen webbkamera.
  • När du ansluter till mötet ska du ange för- och efternamn.
  • Om du vill tala under mötets gång använder du zooms funktion för att räcka upp handen.
  • Frågor till kandidater bör med fördel ske i skriftlig form via chatten och ställs endast när utrymme ges för detta. Frågan skall vara riktad till samtliga kandidater och därefter turas de om att svara.
  • Val per acklamation sker via Zooms funktion som möjliggör att rösta ja eller nej.
  • Sluten votering kommer ske via polls i Zoom. Resultaten är endast synliga för rösträknare.

OBS: Zoom-länken öppnas klockan 17:15(..) och tillträde kommer nekas efter 18:00(..). Anslut därför i god tid till mötet. Om du som vill gå med i mötet inte uppfyller kraven för medlemsskap kommer du nekas tillträde.

Ytterligare info finns i anmälningsformuläret.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

Klicka här för att anmäla dig till nationsmötet.

2020-05-12
Esaias Belfrage
Qurator

Kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän HT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför HT2020.

Nationsmötet kommer hållas digitalt över Zoom. Mer info finns i anmälningsformuläret.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

Klicka här för att anmäla dig till nationsmötet.

2020-05-05
Esaias Belfrage
Qurator

Ledigkungörelse nationensstipendierna VT20

Härmed utlyses nationsstipendierna för vårterminen 2020.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Klicka här för att ladda ner ansökningsblankett.

Lund 2020-05-04
______________________________
Esaias Belfrage
Qurator

Utlysning av Tjänstemannaposter för HT20 & VT21

Härmed utlyses tjänstemannaposter för höstterminen 2020 och vårterminen 2021.

Klicka här för mer info om vilka poster som utlysts och dess omfattning.

För intervjutid, vänligen skriv upp ditt namn på intervjulistan via denna länken. Anmälan för intervju kommer vara möjlig till och med fredag 1 maj.

Lund 2020-04-21
______________________________
Esaias Belfrage
Qurator

Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av PQE och Notarie HT20/VT21

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE och Notarie inför HT20/VT21.

Med anledning av nuvarande begränsningar vid sammankomster ber vi dig att anmäla er här till mötet. Detta för att vi ska få en uppfattning av antalet deltagare.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-03-31

Esaias Belfrage
Qurator

Kallelse nationsmöte för val av PQE och Notarie HT20/VT21

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE och Notarie inför HT20/VT21.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-03-24
Esaias Belfrage
Qurator

Information från Göteborgs nation

Med anledning av spridningsrisken av Covid 19 väljer Göteborgs nation att stänga all verksamhet tills vidare från och med onsdag 18 mars. Under tiden kommer arbete fortsätta internt och fokus kommer läggas på att förbättra samt utveckla nationen till dess vi kan öppna igen.

2020-03-17

Esaias Belfrage
Qurator

Utlysning av PQE och Notarie för HT20/VT21

Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning Quratelsposterna ProQurator Ekonomi och Notarie för verksamhetsåret 2020:

Till medlem av Quratel, väljs ordinarie nationsmedlem som är minst 20 år gammal och som enligt Länsstyrelsen anses vara lämplig som person av betydande inflytande. Personen skall ha slutfört minst en termin som tjänsteman i nationen men bör minst sitta på sin andra termin som tjänsteman.

Klicka här för att ta del av hela utlysningen för ProQurator Ekonomi och Notarie.
Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratelet och Quratelsposterna.

För intervjutider, kontakta Valberedningens ordförande Fredrik Andreasson senast fredag den 20 mars på valberedning@goteborgsnation.com.
Bifoga CV och personligt brev med motivering till varför du vill söka PQE eller Notarie.

2020-03-10

Esaias Belfrage
Qurator

Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän VT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför VT2020.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2020-01-21
Esaias Belfrage
Qurator

Kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän VT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför VT2020.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-10-14

Esaias Belfrage
Qurator