Uppdaterad kallelse nationsmöte för val av PQE HT19/VT20

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE inför HT19/VT20.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2019-03-26
Oskar Ovrin
Qurator