Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av PQE och Notarie HT20/VT21

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE och Notarie inför HT20/VT21.

Med anledning av nuvarande begränsningar vid sammankomster ber vi dig att anmäla er här till mötet. Detta för att vi ska få en uppfattning av antalet deltagare.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-03-31

Esaias Belfrage
Qurator

Kallelse nationsmöte för val av PQE och Notarie HT20/VT21

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE och Notarie inför HT20/VT21.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-03-24
Esaias Belfrage
Qurator

Information från Göteborgs nation

Med anledning av spridningsrisken av Covid 19 väljer Göteborgs nation att stänga all verksamhet tills vidare från och med onsdag 18 mars. Under tiden kommer arbete fortsätta internt och fokus kommer läggas på att förbättra samt utveckla nationen till dess vi kan öppna igen.

2020-03-17

Esaias Belfrage
Qurator

Utlysning av PQE och Notarie för HT20/VT21

Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning Quratelsposterna ProQurator Ekonomi och Notarie för verksamhetsåret 2020:

Till medlem av Quratel, väljs ordinarie nationsmedlem som är minst 20 år gammal och som enligt Länsstyrelsen anses vara lämplig som person av betydande inflytande. Personen skall ha slutfört minst en termin som tjänsteman i nationen men bör minst sitta på sin andra termin som tjänsteman.

Klicka här för att ta del av hela utlysningen för ProQurator Ekonomi och Notarie.
Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratelet och Quratelsposterna.

För intervjutider, kontakta Valberedningens ordförande Fredrik Andreasson senast fredag den 20 mars på valberedning@goteborgsnation.com.
Bifoga CV och personligt brev med motivering till varför du vill söka PQE eller Notarie.

2020-03-10

Esaias Belfrage
Qurator

Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän VT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför VT2020.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2020-01-21
Esaias Belfrage
Qurator

Kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän VT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför VT2020.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2020-10-14

Esaias Belfrage
Qurator

Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän VT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför VT2020.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2019-11-26
Oskar Ovrin
Qurator

Ledigkungörelse nationsstipendier HT19

Härmed utlyses nationsstipendierna för höstterminen 2019.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Klicka här för att ladda ner blanketten för stipendieansökan. Blanketten finns även på Göteborgs nations expedition.

Lund 2019-11-21
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän VT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför VT2020.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-11-19
Oskar Ovrin
Qurator

Utlysning av Tjänstemannaposter för VT20

Härmed utlyses tjänstemannaposterna för vårterminen 2020.

Klicka här för mer info om vilka poster som utlysts och dess omfattning.

För intervjutid, vänligen skriv upp ditt namn på intervjulistan via denna länken. Anmälan för intervju kommer vara möjlig till och med tisdagen den 12 november.

Lund 2019-11-05
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator