Uppdaterad kallelse nationsmöte för fyllnadsval HT19

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för höstterminen 2019.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2019-08-27
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse nationsmöte för fyllnadsval HT19

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för höstterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-08-20
Oskar Ovrin
Qurator

Uppdaterad kallelse nationsmöte för val av inspektor och tjänstemän HT19

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte tisdagen den 21 maj med anledning till val av inspektor, revisor och tjänstemän för höstterminen 2019.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen och valberedningens nomineringar samt inkomna motkandidaturer.

Lund 2019-05-14
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator

Ledigkungörelse nationensstipendierna VT19

Härmed utlyses nationsstipendierna för vårterminen 2019.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Lund 2019-04-26
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator

Utlysning av Tjänstemannaposter för HT19

Härmed utlyses tjänstemannaposterna för höstterminen 2019

Klicka här för mer info om vilka poster som utlysts och dess omfattning.

För intervjutid, vänligen skriv upp ditt namn på intervjulistan via denna länken. Anmälan för intervju kommer vara möjlig till och med fredagen den 3 maj.

Lund 2019-04-23
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse nationsmöte för val av PQE HT19/VT20

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av PQE inför HT19/VT20.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-03-19
Oskar Ovrin
Qurator

Utlysning av ProQurator Ekonomi HT19/VT20

Utlysning av Quratelspost

 

Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning följande Quratelspost för HT19-VT20:

  • ProQurator Ekonomi

”Till medlem av quratel väljas myndig medlem som ska ha varit tjänsteman i nationen minst en termin och bör ha varit inskriven i nationen minst två terminer”

Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratel och ProQurator Ekonomi.

För intervjutider, kontakta Valberedningens ordförande Sara Sandefeldt senast tisdag den 12 mars på valberedning@goteborgsnation.com. Bifoga CV och en kortare motivering till varför du vill söka PQE.

 

Lund 5 mars 2019

Oskar Ovrin

Qurator

Uppdaterad kallelse nationsmöte för fyllnadsval VT19

Härmed Kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för vårterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-01-15
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse nationsmöte för fyllnadsval VT19

Härmed Kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för vårterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-01-08
Oskar Ovrin
Qurator

Uppdaterad kallelse till nationsmöte för val av tjänstemän VT19 med valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag

Härmed Kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av val av tjänstemän för vårterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen, valberedningens nomineringar samt inkomna motförslag.

2018-11-27
Agnes Allgén
Qurator