Uppdaterad kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän VT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför VT2020.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2019-11-26
Oskar Ovrin
Qurator

Ledigkungörelse nationsstipendier HT19

Härmed utlyses nationsstipendierna för höstterminen 2019.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Klicka här för att ladda ner blanketten för stipendieansökan. Blanketten finns även på Göteborgs nations expedition.

Lund 2019-11-21
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse till nationsmöte med val av Tjänstemän VT2020

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Tjänstemän inför VT2020.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-11-19
Oskar Ovrin
Qurator

Utlysning av Tjänstemannaposter för VT20

Härmed utlyses tjänstemannaposterna för vårterminen 2020.

Klicka här för mer info om vilka poster som utlysts och dess omfattning.

För intervjutid, vänligen skriv upp ditt namn på intervjulistan via denna länken. Anmälan för intervju kommer vara möjlig till och med tisdagen den 12 november.

Lund 2019-11-05
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator

Uppdaterad kallelse nationsmöte för val av Q och PQS VT20/HT20

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Q och PQS inför VT20/HT20.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2019-10-22
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse nationsmöte för val av Q och PQS VT20/HT20

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning för val av Q och PQS inför VT20/HT20.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-10-15
Oskar Ovrin
Qurator

Utlysning av Q och PQS för verksamhetsåret 2020

Utlysning av Quratelspost

 

Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning Quratelsposterna Qurator och ProQurator Social för verksamhetsåret 2020:

Till medlem av Quratel, väljs ordinarie nationsmedlem som är minst 20 år gammal och som enligt Länsstyrelsen anses vara lämplig som person av betydande inflytande. Personen skall ha slutfört minst en termin som tjänsteman i nationen men bör minst sitta på sin andra termin som tjänsteman.

Klicka här för att ta del av hela utlysningen för Qurator och ProQurator Social.
Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratelet och Quratelsposterna.

För intervjutider, kontakta Valberedningens ordförande Ebba Selling senast fredag den 11 oktober på valberedning@goteborgsnation.com.
Bifoga CV och personligt brev med motivering till varför du vill söka Q eller PQS.

Lund 1 oktober 2019
Oskar Ovrin
Qurator

Uppdaterad kallelse nationsmöte för fyllnadsval HT19

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för höstterminen 2019.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen.

2019-08-27
Oskar Ovrin
Qurator

Kallelse nationsmöte för fyllnadsval HT19

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte med anledning av fyllnadsval för höstterminen 2019.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

2019-08-20
Oskar Ovrin
Qurator

Uppdaterad kallelse nationsmöte för val av inspektor och tjänstemän HT19

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte tisdagen den 21 maj med anledning till val av inspektor, revisor och tjänstemän för höstterminen 2019.

Klicka här för att ta del av den uppdaterade kallelsen och valberedningens nomineringar samt inkomna motkandidaturer.

Lund 2019-05-14
______________________________
Oskar Ovrin
Qurator