Utlysning av PQE och Notarie för HT20/VT21

Härmed utlyser Göteborgs nations Valberedning Quratelsposterna ProQurator Ekonomi och Notarie för verksamhetsåret 2020:

Till medlem av Quratel, väljs ordinarie nationsmedlem som är minst 20 år gammal och som enligt Länsstyrelsen anses vara lämplig som person av betydande inflytande. Personen skall ha slutfört minst en termin som tjänsteman i nationen men bör minst sitta på sin andra termin som tjänsteman.

Klicka här för att ta del av hela utlysningen för ProQurator Ekonomi och Notarie.
Klicka här för att ta del av arbetsbeskrivningen för Quratelet och Quratelsposterna.

För intervjutider, kontakta Valberedningens ordförande Fredrik Andreasson senast fredag den 20 mars på valberedning@goteborgsnation.com.
Bifoga CV och personligt brev med motivering till varför du vill söka PQE eller Notarie.

2020-03-10

Esaias Belfrage
Qurator

Ledigkungörelse av vårens universitets- och nationsstipendier

Härmed utlyses vårens universitets- och nationsstipendier. För information om ansökan och sista datum klicka här.

Sista ansökningsdag är 26:e februari.

Lund 2019-02-12
Oskar Ovrin
Qurator

Göteborgs nation

Ledigkungörelse nationsstipendier HT18

Härmed utlyses nationsstipendierna för höstterminen 2018.

Klicka här för mer information om de olika stipendierna och hur man ansöker.

Lund 2018-11-15
______________________________
Agnes Allgén
Qurator

Kallelse till fyllnadsval av tjänstemannaposter HT18

Kallelse till extrainsatt nationsmöte med anledning av fyllnadsval torsdagen den 6 september klockan 18:00 (..) på Kajplats XV på Göteborgs nation, Östra Mårtensgatan 15.

Klicka här för att ta del av kallelsen.

Lund 2018-08-24

_______________

Agnes Allgén
Qurator

 

Kallelse nationsmöte för PQE-val HT18/VT19

Härmed kallas Göteborgs nations medlemmar till nationsmöte med anledning av PQE-val den 9:e april.

Klicka här för mer information, nominering och möjlighet till att motkandidera.

Lund 2018-03-20
Agnes Allgén
Qurator