• NOVISCHFESTEN

    Första festen som äkta Göteborgare!

FÖRSTA FESTEN SOM ÄKTA GÖTEBORGARE

Novischfesten anordnas av Novischeriet tillsammans med Barmästeriet i slutet av inskrivningsperioden och är till för alla novischer som har skrivit in sig i Göteborgs Nation. På novischdagen anordnar vi en fadderdag där du som novisch blir indelad i en faddergrupp som du sedan spenderar dagen tillsammans med. Alla faddergrupper möts sedan upp på den stora Novischfesten på AF-Borgen. Att ta del av detta är ett av de bästa sättet att avsluta novischperioden och lära känna nya, härliga Göteborgare!