• SÅNGBOKEN

    En kväll för alla sångfåglar!

EN KVÄLL FÖR ALLA SÅNGFÅGLAR

Sångboken är en sittning som arrangeras av Festmästeriet där vi sjunger igenom nationens sångbok. Förbered dig på en traditionsenlig sittning i äkta Lundaanda med mycket sång och en å annan snaps. Kvällen fortsätter sedan på vår fantastiska fredagsklubb Kajplats XV.