• FLAGGFONDEN

    Göteborgs nations Flaggfond

Bakgrund

En höstdag år 2018 kom Carl Hagert in till Göteborgs nation efter många år för att hälsa på sin gudson Johan Hagert Oldgren som var aktiv på nationen. Carl hade under sin tid i Lund varit en aktiv medlem i Göteborgs nation, precis som sin syster Elisabet efter honom, och var givetvis stolt att hans gudson valt samma nation för sina studier i Lund.

Carl noterade att nationens ansikte utåt, flaggan uppe på Kållehus, var sliten, gammal och ful och insisterade på att få ersätta denna. Carl ville även ta hem den gamla flaggan för att hänga upp i vardagsrummet, för att provocera sin fru som var aktiv på Malmö nation under universitetstiden. Carl uttryckte dessutom en vilja att göra mer för nationen då behovet för upprustning av Göteborgs nation är konstant. Denna diskussion la grunden till Göteborgs nations Flaggfond vars syfte är att bibehålla nationens flärd.

Flaggfonden avser att investera i nationens yttre och för att fortsatt vara en nation som Lunds universitets studenter vill engagera sig i. Fonden ska användas till att fräscha upp och förbättra våra lokaler, barer och trädgård. Flaggfonden är dessutom en ypperlig möjlighet för äldre nationsmedlemmar att på ett enkelt men minnesvärt sätt bidra till att göra Göteborgs nation till en attraktiv nation för nya och gamla studenter.

Några konkreta exempel på vad donationer kan gå till är följande:

•Nationens flagga vajar varje dag utanför skutan och det märks efter många års vind och väder att den slitits sönder. Det föreslås att flaggan byts ut för att ge ett bättre intryck av nationen.

•Uppe på nationens publokal, Kajutan, serveras varje vecka otaliga portioner mat. Allt eftersom tiden märker man att porslinet börjar bli kantstött. Med bidrag från Flaggfonden kan nytt och finare porslin köpas in för att fortsätta ha trevliga och fina sittningar i lokalen.

•Det första, andra och tredje intrycket av nationen får studenter oftast via vår kära expedition. Inbjudande och trevliga soffor på expeditionen ger både nya och gamla medlemmar möjlighet att sitta ner tillsammans och ta del av nationens gemenskap.

•Kållehus innergård, Glenns trädgård, används mycket av både medlemmar och boende. En ännu trevligare samlingsplats vid vackert sommarväder kan möjliggöras av inköp av nya utemöbler.

•Kajutan behöver en regelbunden genomgång för att fortsätta vara en av Lunds bästa publokaler, tex möbler och allmän uppfräschning.

Donation
För att donera till Göteborgs nations Flaggfond ska sittande Qurator på Göteborgs nation kontaktas, antingen via telefon på 046–125000 eller mail på q@goteborgsnation.com. Därefter kan donationen sättas in på bankgiro (5379-1570) eller via Swish (123-6782213). Donation till Flaggfonden kan göras enligt nedanstående donationsstege.

Utöver detta avtackas alla av årets donatorer i GA-balens program och alla donatorer får dessutom en bordsstand med Göteborgs nations vapen som tack för sitt bidrag till Flaggfonden.

Donationssteg 1:
1 000-5 000 kr
Kompensationssteg 1: Ett litet plakat med namn och år alternativ valfri text på Göteborgs nations trapphus.

Donationssteg 2:
5 001-15 000 kr
Kompensationssteg 2: Ett större plakat med namn och år samt valfri text på Kajutans bar.

Donationssteg 3:
15 001-25 000 kr
Kompensationssteg 3: Plakat på Kållehus tak vid nationens flaggstång tillika Flaggfondens hjärta.

Donationssteg 4:
25 001-50 000 kr
Kompensationssteg 4: En av nationens barer tillåts döpas till valfritt namn, alternativt tillåts ett av nationens korridorsrum uppkallas efter donatorn.

Donationssteg 5:
Över 50 000 kr
Kompensationssteg 5: Kompensation bestäms efter diskussion med Quratelet. Egna förslag välkomnas varmt, kanske vill du uppkalla våning 2 på Kållehus efter dig själv. Fantasin sätter gränserna på förslagen för denna kompensation.

Avslutningsvis
Självfallet kommer ni som donerar att få löpande uppdateringar om hur era donationer kommer förbättra nationen. Avslutningsvis vill vi säga att även de minsta donationer gör stor skillnad för Göteborgs nation. Det är ni donatorer som ger oss vind i seglen för att fortsätta segla i Lunds farvatten.