GÖTEBORGS ÄNGEL

  Göteborgs Änglar finns till för att alla studenter som besöker våra klubbverksamheter och fester ska känna sig trygga när de är på väg hem efter en rolig kväll. Genom att anordna nattvandring som delvis, eller helt, följer våra gäster hem. Dessutom är Göteborgs ängel ansvarig för att varje termin anordna två till tre event där trygghet och likabehandling är i fokus.

  goteborgsangel@goteborgsnation.com

  <center>Anna Hedberg</center>

  Anna Hedberg

  Göteborgs ängel

  PRONOTARIET

  Pronotarierna ansvarar för planering och bokning av nationens Tjänstemannaresor samt den stora Werkardagen varje termin. Utöver detta anordnar pronotarierna verksamhet med kulturell inriktning. Pronotarierna bär även nationens fana vid de tillfällen som krävs, samt ansvarar för vård av nationens gravar.

  pronotarie@goteborgsnation.com

  <center>Frida Rabe</center>

  Frida Rabe

  Pronotarie
  <center>Elin Boström</center>

  Elin Boström

  Pronotarie

  IDROTTSUTSKOTTET

  Under terminens gång finns det varje vecka möjlighet att spela bl.a fotboll, volleyboll, basket och innebandy i korpens regi vilket nationens Idrottsförman sköter. Vi testar även på andra sporter under terminens gång. Håll dig uppdaterade genom att gå med i Facebookgruppen Göteborgs Nations Idrottsutskott eller kontakta Idrottsförmannen.

  idrott@goteborgsnation.com

  <center>Oliver Hedin</center>

  Oliver Hedin

  Idrottsförman